Audnedal Framover

Kommunestyreprotokoll 21.okt

Publisert . Sist endret . i kategorien Kunngjøringer

skjoldAudnedal kommune ønsker å gjøre protokollene fra kommunestyremøtene mer tilgjengelig for dere lesere, og vil fra nå av legge ut en nyhet i etterkant av hvert møte med protokollen.

Sentrumsplanene er godkjent

Publisert . Sist endret . i kategorien Kunngjøringer

audnedal framover logo-ny2Områdereguleringsplan for Konsmo og Byremo sentrum er godkjent.

Kommunestyret i Audnedal behandlet i møte den 21.10.14 begge sentrumsplanene, og begge ble godkjent med noen endringer. Endringene er nå foretatt slik at kart og bestemmelser er oppdatert i forhold til vedtakene.

Nye telefonummer

Publisert . Sist endret . i kategorien Kunngjøringer

Audnedal Kommune er i ferd med å rulle ut en ny sentralbordløsning. Fortsatt vil 38282000 være nr til Audnedal kommune,men de gamle internnumrene som går rett til kontorene vil etter hvert vil fordufte. Foreløpig må sentralbordet på 38282000 kontaktes for å få korrekt nummer til den personen i kommunen du ønsker å nå. Etter hvert vil nye nummer publiseres på en bedre måte.