Kommunestyreprotokoll 21.okt

Publisert . Sist endret . i kategorien Kunngjøringer

skjoldAudnedal kommune ønsker å gjøre protokollene fra kommunestyremøtene mer tilgjengelig for dere lesere, og vil fra nå av legge ut en nyhet i etterkant av hvert møte med protokollen.

 

Møtet den 6.november inneholdt blant annet følgende saker

 • PS 55/14 Godkjenning av reguleringsplan for Konsmo sentrum
 • PS 56/14 Godkjenning av reguleringsplan for Byremo sentrum
 • PS 57/14 Rusmiddelpolitisk handlingsplan og alkoholpolitiske retningslinjer for Audnedal kommune 2014 - 2016
 • PS 58/14 Eierskapsmelding rullert høsten 2014
 • PS 59/14 Finansforvaltningsrapport per 31.08.2014
 • PS 60/14 Tertialrapport per 31.08.2014
 • PS 61/14 Retningslinjer og veileder for godkjenning av barnehager i Audnedal kommune
 • PS 62/14 Anmodning fra KS om medvirkning i regionale og lokale prosesser i forbindelse med kommunereformen
 • PS 63/14 Kommunalt næringsfond - forslag til retningslinjer
 • PS 64/14 Høringssvar fra Audnedal kommune vedr utvilingsplan 2013
 • PS 65/14 Gatebelysning til Byremosanden
 • PS 66/14 Anmodning om bosetting av flyktninger i 2014- 2016
 • PS 67/14 Valg av representanter og vararepresentant til Styret for konsesjonskraft IKS

Les hele protokollen her

I kalenderen som ligger på framsida kan vil du også alltid kunne få en direktelink til protokollen og innkallinger for kommunestyremøter. Bla dere tilbake for å lese fra det aktuelle møtet.

Husk at du alltid kan følge og lese om de politiske møtene i kommunen via KLUBBA Politiske utvalg, møter og saker fra framsida, eller via toppmenyen og Lokaldemokrati - møte og saksdokumenter.