Sentrumsplanene er godkjent

Publisert . Sist endret . i kategorien Kunngjøringer

audnedal framover logo-ny2Områdereguleringsplan for Konsmo og Byremo sentrum er godkjent.

Kommunestyret i Audnedal behandlet i møte den 21.10.14 begge sentrumsplanene, og begge ble godkjent med noen endringer. Endringene er nå foretatt slik at kart og bestemmelser er oppdatert i forhold til vedtakene.

Planarbeidet startet opp våren 2013 og etter to offentlige ettersyn, folkemøter og  møter med enkelte grunneiere er planen nå godkjent.

Det kan i all hovedsak bygges etter reguleringsplanen og planene legger et godt grunnlag for videre utvikling av begge sentrumsområdene i Audnedal.

Du finner alle dokumentene her eller i toppmenyen under Aktuelt. Velg så mellom Konsmo eller Byremo.

For spørsmål angående reguleringsplanene, ta kontakt med Kari Røynlid

E-post: eller telefon 38 28 58 26 / 90 12 92 45