Omstruktureringsarbeidet har startet

Publisert . Sist endret . i kategorien Kunngjøringer

Audnedal framover logoVidere arbeid med omstrukturering av tilbudet i HSO-sektoren
- Oppfølging av kommunestyrets vedtak 13.06.13

Kommunestyret gjorde 13. juni 2013 vedtak om å organisere tilbudet i HSO-sektoren med en 24-timers institusjon på Byremo og hjemmebaserte tjenester på Konsmo. Hjemmebaserte tjenester inneholder legekontor, hjemmesykepleie, hjemmehjelp, psykiatri, helsestasjon, NAV, fysioterapi, jordmor. Alle disse tjenestene skal samles på Konsmo og det er inngått intensjonsavtaler om flytting for både legene og fysioterapeutene.

Arbeidet med å gjennomføre kommunestyrets vedtak er allerede i gang. Det skal gjennomføres investeringer både på Byremo og Konsmo. Styringsgruppa for investeringsprosjekter hadde sitt første møte 20. juni og startet opp prosessen med å planlegge investeringene. Målsettingen er at vi skal kunne begynne utbygging på Byremo sent i høst eller like over nyttår. På Konsmo vil ombyggingene måtte tas i noen flere omganger, siden en del av ombyggingen må skje etter at beboerne har flyttet.

En foreløpig framdriftsplan kan se ut som følger:
• Flytting av beboere fra Konsmo til Byremo høsten 2014
• Oppstart nytt senter for hjemmebaserte tjenester på Konsmo vinter/vår 2015.

Formannskapet er opptatt av å holde framdrift i prosjektet samtidig som det skal være en god prosess der viktige hensyn til våre innbyggere blir ivaretatt så godt som mulig. Vi ønsker å kunne gi jevnlig informasjon om arbeidet og hvor vi står i forhold til foreløpig framdriftsplan.

Dersom noen har spørsmål kan de ta kontakt med enten ordfører Tønnes Seland eller kommunalleder for HSO Tom Valand.

Med hilsen

Tønnes Seland (BL)
Ordfører

Odd Arne Ougland (H) 
Varaordfører

Reidun Bakken (KrF) 
Medlem formannskapet

Eivind Arnt Husøy (Ap) 
Medlem formannskapet

Åslaug høyland (BL) 
Medlem formannskapet