HSO utredning

Publisert . Sist endret . i kategorien Kunngjøringer

audnedal framover logo-ny2Her kan lese utredningen om omstruktureringen som er sendt på høring til aktuelle organisasjoner. Du kan også laste ned hele rapporten og de foreslåtte tegningene i bunnen av denne artikkelen.

 

LAST NED HELE RAPPORTEN UNDER

KLIKK HER FOR Å LESE RÅDMANNENS INNSTILLINGI OG LESE ANDRE HØRINGSUTTALELSER 

 

1. Innledning

Høsten 2012 ble det utredet en foreløpig rapport vedr organisering av tilbudet inne Helse, sosial- og omsorgssektoren (HSO) i kommunen. Det ble i den forbindelse gjort en analyse av nåsituasjonen, pekt på utfordringer som kommunen står overfor frem til 2020 – 2025 og videre etter denne perioden. Generelt så er det slik andelen eldre over 80 år holder seg stabil i perioden frem til 2020 – 2025 men øker betydelig i årene etter dette. Det samme gjelder aldersgruppen 67 – 80 år, men hvor en også har noe økning frem mot 2020 – 2025. Det betyr at de største utfordringene på kort sikt ikke ligger på kapasiteten innen omsorgssektoren, men at kommune får et økt ansvar i forhold forebygging, behandling og oppfølging i henhold til intensjonen med Samhandlingsreformen sammen med en generell økning av livsstilsrelaterte sykdommer. Dette medfører at en i de første årene ikke har behov for flere institusjonsplasser, men en generell kompetansebygging og en økning av ressursene innen helseenheten slik som psykiatri, rus, kommuneoverlege, fysioterapi, helsesøster og jordmortjenester.

I den foreløpige rapporten ble det utredet fire forskjellige alternative løsninger. To løsninger hvor en samler institusjonstjenestene enten på Byremo eller Konsmo i en institusjon og hvor en samler hjemmebasert tjenester i den motsatte institusjonen. De to andre forslagene var å samle både institusjonstjenester og hjemmebaserte tjenester enten på Byremo eller på Konsmo. Det ble ikke gjort noen vurdering i forhold til planløsninger og flere av kostnadskalkylene var ikke detaljutredet. Intensjonen var at kommunestyret skulle velge ett til to forslag som skulle utredes nærmere.

Kommunestyret bestemte at de to alternative forslagene med en institusjon på Byremo eller Konsmo og hjemmebaserte tjenester i den motsatte institusjonen skulle utredes videre. I tillegg ble det vedtatt et tredje alternativ med å beholde institusjonen både på Byremo og Konsmo.

Denne rapporten bygger på den foreløpige rapporten, hvor en har gjort en grundig utredning i forhold til nå situasjon, utfordringer og fremtidige behov. Dette omhandles ikke i denne rapporten og det anbefales derfor at begge rapportene leses samtidig for å få en bedre helhet i det utredningsarbeidet som er gjort.

Arbeidet med utredningen ble startet like over nyttår 2013, hvor utreningen var ferdig for å sendes ut på høring den 20. mars 2013. Arbeidsgruppa har opplevd tiden med selve utredningen som knapp, men hvor hele arbeidsgruppa står samlet i forhold til innholdet i rapporten.

LAST NED HELE RAPPORTEN UNDER

 

Trykk på Download icon for å kunne zoome inn på tegningene

Hold musepeker over bildet for å se fullt navn på tegningen

(MERK: Store filer som kan ta litt til å laste ned)

Konsmoheime...
Konsmoheimen - kjeller
Byremoheime...
Byremoheimen - kjeller
Konsmo hjem...
Konsmo hjemmebasert
Byremo - hj...
Byremo - hjemmebasert
Konsmoheime...
Konsmoheimen institusjon
Byremo bo- ...
Byremo bo- og omsorgssenter