Felles planfagleg ressurs i indre bygder

Publisert . Sist endret . i kategorien Kunngjøringer

 


Kari RøynlidKommunane Audnedal, Hægebostad og Åseral samarbeider med Vest-Agder fylkeskommune om eit 3-årig prosjekt for å styrke planressursane i dei tre kommunane. Stillinga skal særlig rettast mot konkrete utviklingsprosjekt i kommunane. Kari Røynlid er tilsett i stillinga.

Ho vil ha kontorstad i Åseral og kan kontaktast på mail eller tlf. 38 28 58 26/901 29 245. I tillegg kan dei andre planleggjarane i Åseral vere aktuelle til å bidra i ulike samanhengar.

Kari er på plass frå 15.08.2012.