Utredning kommunesammenslåing Audnedal og Hægebostad

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuelt

Utvidede formannskap i Audnedal og Hægebostad, samt representanter for de ansatte, har gjennomført to møter om eventuell sammenslåing av de kommunene. 

Etter det siste møtet  04.05.16 bestemte kommunestyret i Hægebostad den 12.05.16 seg for følgende:

Audnedal ønsker tilbakemelding innen 26. mai i forhold til sammenslåing av Audnedal og Hægebostad kommune. Pga pågående forhandlinger med Kvinesdal kommune kan kommunestyret ikke svare Audnedal innen denne fristen.

Det innebærer at arbeidet med en eventuell kommunesammenslåing av Audnedal og Hægebostad, er stilt i bero til etter at Audnedal kommunestyre den  26.05.16 har behandlet sak om sammenslåing med Lyngdal kommune.