Gladnyhet fra Tannlegene

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuelt

Vest-Agder fylkesting har i dag den 17.6.2015  vedtatt å samlokalisere tannhelseklinikkene for kommunene Audnedal, Hægebostad og Åseral på Byremo. Det er planen å etablere et mindre tannhelsesenteret i 1. etasje på helsehuset på Byremo - der hvor legene tidligere holdt til. Under forutsetning av at Kommunestyret den 25. juni vedtar å bygge om lokalene i 1. etasje på helsehuset til et tannhelsesenter, vil arbeidet med planlegging og ombygging bli startet opp så snart som mulig. Formannskapet hadde saken til behandling den 11. juni 2015 og innstilte enstemmig på å si ja til  dette.