STATUS INVESTERINGSTILTAK FRILUFTSLIV

Publisert . Sist endret . i kategorien Idrett- og friluftslivsnytt

Arbeidet med investeringstiltakene for friluftsliv er i full gang, og vi kan gi dere en statusoppdatering i dag.

Følgende anlegg er godt i gang og nærmer seg igangsetting eller er allerede påbegynt

 • Elvesti Konsmo
 • Utescene Konsmoparken
 • Turstier og gapahuk Ytre Refsnes.
 • Kart, turmålbeskrivelser med mer
 • 2 nærmiljøanlegg ved Byremo barneskole
 • Vanntrampoliner på Sundet og Byremosanden er på plass.

I god gang med planleggingen:

 • Lysløype Helle
 • Rundløype Viblemo
 • Rundløype og tiltak på løkka, Sveindal.
 • Orienteringskart + gapahuk på Byremo
 • Kjørkehei – sti og gapahuk

Venter på grønt lys fra grunneiere eller gjennomføringsgruppe

 • Vinterløype Skopteland
 • Stier ut fra Sundet
 • Turstier Øvre Flottorp. Tilrettelegging av gruve.
 • Friområdene Konsmoparken, Byremoparken og Sundet.
 • Båtsti mellom øvre og ytre Øydnavann.
 • Gapahuk Byremohei

På vent eller ikke påbegynt:

 • Sti fra Byremo (heimen/nytt tomteområde) til Byremosanden
 • Grusbane Helle
 • Helle stadion oppgradering

Les hele dokumentet fra prosjektleder Randi Byremo her:

pdfOppdatering_Friluftsinvesteringer_-_nettklar.pdf