Snutebilla -økende skogbruksproblem

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuelt

SnutebillaEtter flere år med økende granhogst har snutebilla fått gode vilkår i vår landsdel. Skadeomfanget i plantefeltene er i nå dramatisk med opp mot 100 % avgang på flere store felt. Planter for hundretusener av kroner har gått tapt. Vi er nødt til å forta oss noe for å unngå en dramatisk forringelse av fremtidsskogen.

Frem til 1989 ble alle planter fra planteskolene behandlet med DDT. Dette virket effektivt mot snutebilla og populasjonen ble holdt nede. DDT viste seg imidlertid å ha uheldige miljømessige konsekvenser, og fra 1989 ble middelet ulovlig å bruke her i landet. Etter den tid har det vært forsøkt forskjellige andre midler, men ingen har vist seg å være særlig effektive. Godt hjulpet av de siste årenes store avvirkning i området ser billebestanden nå ut til å ha økt kraftig. Resultatet ser vi nå ved at opp mot 100 % av plantene har gått ut i mange plantefelt.

Rådende anbefaling frem til i dag har vært å plante så snart som mulig etter hogst. Fordelen med å plante tidlig har vært at plantene får tid til å etablere seg før konkurrerende vegetasjon kommer ordentlig i gang. Snutebilleskader har vi alltid hatt, men skadene har vært såpass tilfeldige og begrenset at vi likevel har anbefalt tidlig planting. Arbeidet med å rydde gress og annen vegetasjon ville normalt bli dyrere enn å suppleringsplante i enkelte tilfeller. Det er dette vi nå må revurdere.

Les hele utgreiinga til skogbrukssjef Øyvind Jorstad i dokumentet under.