Lokal energiutredning 8.nov

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuelt

Lokal energiutredning 2013 for Audnedal kommune

Agder Energi Nett har utarbeidet nye lokale energiutredninger for kommunene på Agder.

Utredningene for de fem kommunene i regionen presenteres i forbindelse med møte i Lindesnesrådet.
Sted: Mandal rådhus, fredag 8. november kl. 09.00-10.00.

Møtet er åpent og dere er velkommen til å delta.

Formål med utredning og presentasjon er å øke kunnskapen om lokal energiforsyning og energibruk, og bidra til en samfunnsmessig rasjonell utvikling av energisystemet i kommunene.

Stikkord for presentasjonen er utvikling innen energiforbruk i regionen og hva som påvirker det, nettilknytning solceller/småkraft, effektutfordringer og betydning av nettutbygging.