Krever 2-timers frekvens på tog

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuelt

Audnedal-stasjonKampen om å øke antallet daglige avganger fra Audnedal stasjon til tog med 2 timers mellomromfikk denne uka et tilbakeslag. Nå ønsker leder i Vest-Agder Pendlerforening og minne om at kampen går på BÅDE 2 timers frekvens OG å beholde sovekupè, men at de ikke vil ta omkamp på sovekupè i denne omgang. Les det åpne brevet hans under.

På medlemsmøtet i høst orienterte Dag Brekkan litt om planene med å utvide togtilbudet på Sørlandsbanen. NSB ønsket å øke antall avganger og kjøre tog med to timers mellomrom - på den måten ville vi få et mye bedre tilbud. Det er staten som bestemmer hvordan togtilbudet skal være på Sørlandsbanen og for å få til økt frekvens måtte de få lov til å ta bort sovevognene.
NSB har arbeidet med planene i over ett år og det aller meste var klart. Men rett før påske kom det melding fra samferdselsdepartementet - det blir ikke bedre tilbud på Sørlandsbanen.


Reaksjonene har ikke uteblitt og et samlet politisk miljø på Sørlandet krever to-timers frekvens. Stortingsrepresentant Peter Gitmark fra Høyre har sendt spørsmål til samferdselsministeren der han spør om "statsråden mener at denne beslutningen er å oppfatte som et forbedret tilbud og hva er forventet behov?"


Vårt hovedbudskap til politikerne er at to-timers frekvens er helt avgjørende for at toget fortsatt skal være attraktivt for pendling. Dersom du vil ha bedre togtilbud og flere avganger håper vi at du tar kontakt med ordføreren i din kommune og sier din mening. Jo flere henvendelser – jo bedre!
 

 

Med vennlig hilsen
 

Vest-Agder Pendlerforening

Terje Høyland
 

Leder