Trafikksikkerhet i barnehagene

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuelt

Nullvisjonen har invitert til kurs for ansatte i barnehagene, om trafikksikkerhet i barnehagens daglige drift.

 

 

I juni inviterte Nullvisjonen til barnehagekurs for ansatte i barnehagene. Til dette ble alle barnehagene i nullvisjonskommunene i Lister og indre - Agder invitert. Kurset skulle invitere og fokusere på hvordan man kan legge trafikksikkerhet til grunn i barnehagens daglige drift. Nullvisjonen tok selvsagt på seg regningen, og i tillegg skulle barnehagene som deltok få en trehjulssykkel for hver ansatt de stilte med. I Marnardal, Åseral og Audnedal skulle også barnehagene få en refleksvest til hver ansatt dersom de stilte med personale. Kurset ble avholdt på utsikten hotell, og en representant fra Trygg Trafikk var innleid for anledningen.

Trafikkopplæring med 1 - 5 åringer - er det mulig?  skulle være den røde tråden gjennom kurset.

Kurset bygger på felt der trafikk, pedagogiske metoder og rammeplanens fagområder går hånd i hånd. Kurset gir mange ideer til hvordan trafikk kan integreres i alle fagområdene og hvordan trafikkopplæring og trafikksikkerhet kan integreres som en naturlig del av barnehagehverdagen.

I løpet av kurset som gikk over en dag, var det spesielt disse emnene som ble gjennomgått

Barn gjør som vi gjør, ikke nødvendigvis som vi sier.
Om rollemodeller og holdningsdannelse

Trafikkoppdragelse sett i relasjon til:
 - FNs barnekonvensjon
 - Barnehageloven
 - Rammeplan for barnehagen
 - Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

En av fem barn sikres ikke i bil, - har vi ikke tid?
Gjeldene regler og eksempler på feilbruk som kan føre til alvorlige skader

"Hvis jeg ser bilen, må jo bilen se meg"
Barns utvikling – muligheter og begrensninger for å ferdes i trafikken

Trygt eller farlig?
Trafikale situasjoner barn trenger å øve på og lære om

Hvordan veilede barn i trafikken slik at de forstår og lærer?
Kunnskapsformidling – hva bør vektlegges og hvordan?

Lær trafikk med beltedyret Tarkus
Demonstrasjon og informasjon om Trygg Trafikks opplæringsmateriell.
Råd og tips til bruk av hånddukke som pedagogisk verktøy.

Det viste seg også å være en stor fordel at kursholder fra Trygg Trafikk selv hadde vært ansatt i barnehage, og tidligere styrer i barnehage. Hun holdt derfor foredraget på en meget kjent måte for de fremmøtte.

Gledelig var det at det var stor vilje blant barnehagene å prioritere dette, og fra mine kommuner stilte Heddeland, Laudal, Konsmo og Byremo med to ansatte hver. Tilbakemeldingene er svært gode, og de har fått flere nyttige tips som de vil følge opp.

Nå som det har gått en stund siden kurset har det selvsagt vært spennende å kunne følge barnehagene. Og deltakende barnehager skal ha all skryt de kan for å ha fulgt opp dette. På foreldremøtene har trafikksikkerhet blitt tatt opp som eget tema, og Nullvisjonen har blitt invitert til flere av disse for å holde kurs i trafikksikkerhet. Meldinger fra barnehagene tyder også på at det ikke bare er foreldre som skal lære et og annet om trafikksikkerhet. Ved flere barnehager lærer nå barna om trafikk og trafikksikkerhet, blant annet gjennom Tarkus, refleksdagen, Nullvisjonen på besøk, oppmalte veier på uteplassen, skilt, ja til og med trafikklys er bestilt ved en barnehage. Deltakerne har med andre ord virkelig fulgt opp i etterkant av kurset, og satset på trafikksikkerhet som tema i barnehagene. Dette er vi meget godt fornøyd med!

 

Bjørn Ivar Birkeland,
Nullvisjonsprosjektet