Statsbudsjettet 2012

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuelt

Rådmannen i Audnedal kommenterer statsbudsjettet 2012.

Statsbudsjettet – Liten vekst for Audnedal kommune

Rådmannens kommentar:

Statsbudsjettet gir Audnedal mindre penger enn forventet for 2013. Statsbudsjettet gir en vekst i kommunens frie inntekter på 2,8% i forhold til 2012. Bare Sirdal kommune har lavere vekst av kommunene i  Vest-Agder. Snittet for kommunene i Vest-Agder er en vekst på 5,6%.

Statsbudsjettet vil medføre at det må reduseres i kommunens utgifter til tjenestetilbudet i forhold til det nivå vi har i dag. Hva det konkret vil innebære er for tidlig å si noe om. Rådmannen legger fram sitt forslag til politisk behandling 1. november

Et høyt lønnsoppgjør og økte kostnader til pensjon blir langt høyere enn de økte inntektene fra statsbudsjettet. Statsbudsjettet kommer også med noen nye tiltak som skal dekkes av den økte rammen, blant annet mer til valgfag i ungdomsskolen og en kultursatsning i SFO.

De totale rammeoverføringene inkl. skatt for Audnedal kommune for 2013 er beregnet til å ligge på ca 103 mill. kroner.