1,2 % arbeidsledige

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuelt

Artikkelindeks

Helt ledige

Av de 2527 ledige i Vest-Agder er det 1186 kvinner og 1341 menn. De 2527 ledige utgjør 2,8 prosent av arbeidsstyrken. Sammenliknet med for 1 år siden har det vært en omtrent uforandret ledighet i Vest – Agder. Omregnet i personer betyr det 7 færre ledige nå enn på samme tid i 2011.

 

Ungdomsledigheten

Det er nå registrert 105 helt ledige ungdommer under 20 år i Vest-Agder. Dette er opp 14 personer fra juli 2012, og er 3 flere enn for 1 år siden. Av de ledige ungdommene har 5 vært ledig mer enn 6 måneder. De 105 helt ledige ungdommene utgjør 4,16 prosent av alle ledige. Tilsvarende tall for landet er 3,65prosent.

Variasjoner i ledighet mellom kommunene

I fylket er det for øyeblikket høyest ledighet i Flekkefjord med 3,4 prosent ledighet. Så følger Songdalen med 3,3 prosent, og Kristiansand og Vennesla begge med 3,2 prosent ledighet. Lavest ledighet i august 2012 finner vi i Sirdal som har 0,7 prosent ledighet. Deretter følger Audnedal med 1,2 prosent og Hægebostad med 1,4 prosent ledighet.

Langtidsledigheten

Det er registrert 617 langtidsledige i august. Dette er ned 8 personer fra juli, og det er 21 flere enn for et år siden. De langtidsledige utgjør nå 24,4 prosent av alle ledige i Vest – Agder. For landet er tilsvarende tall 23,5prosent.

Permitterte

Blant de arbeidsledige er det 114 permitterte. Dette er ned 2 personer sammenliknet med juli, og ned 39 sammenliknet med for et år siden. I tillegg er det nå 63 personer som er delvis permitterte. Dette siste tallet ville uansett ikke vært med i ledighetstallet.

 

Arbeidsmarkedstiltakene

Ved utgangen av august var 294 personer i ordinære arbeidsmarkedstiltak.

I tillegg var det 2240 personer i tiltak for personer med nedsatt arbeidsevne. Sammenlignet med juli gikk tallet på ordinære tiltaksdeltakere opp med 114 og ned med 53 sammenlignet med august 2011.

Antall offentliggjorte stillinger

Antall offentliggjorte stillinger i Vest-Agder var i august 387 mot 347 i juli. På landsbasis ble det utlyst 14 825 ledige stillinger.