Natteravnene Audnedal

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuelt

Natteravnene er en frivillig organisasjon av edru og voksne folk som går langs gatene i helgene og passer på at ungdom har det bra. Tanken bak Natteravnene er veldig enkel – vi skal bry oss om det som skjer i vårt eget nærmiljø, være med på å skape trygghet, trivsel og tilhørighet og bidra til at barn og unge får en trygg oppvekst ved rett og slett å være til stede der de er.

 

Det skaper trygge og gode oppvekstmiljø
Natteravning handler om å være tilstede for barn og unge når de ferdes ute på kvelds- og nattestid. Dette innebærer at du tar ansvar og viser omsorg når de unge trenger det. Det handler også om at vi sammen skaper trygghet, trivsel og tilhørighet i vårt lokalsamfunn slik at barn og unge får en tryggere oppvekst

Dialog mellom generasjoner
Som natteravn bidrar du til å skape gode, sosiale møteplasser mellom ungdom og voksne. En natteravn er blid, vennlig og inkluderende, innbyr til dialog på ungdommens premisser og skal ikke fremstå som moralens vokter.

Du får innblikk i barn og unges hverdag og i lokalmiljøet
Som natteravn får du med egne øyne sett hva som møter barn og unge når de er utenfor hjemmets fire vegger. Du får et innblikk i hva de unge er opptatt av. Du får anledning til å diskutere med og lære av andre voksne. Dette er en av grunnene til at natteravnbevegelsen regnes som Norges største og kanskje viktigste voksenopplæringsprosjekt.

Det er sosialt

Tenk å få kombinert en tur, en prat med andre voksne og da gjerne foreldre til barn samt et innblikk i lokalmiljøet som møter barn og unge, på en og samme tid! Du treffer andre engasjerte voksne og får en unik kjennskap til hva som møter barn og unge i lokalmiljøet.

Du er med på å forebygge kriminalitet

Natteravnenes tilstedeværelse bidrar til å redusere vold, hærverk og kriminelle handlinger. Natteravnene er ikke et reservepoliti eller et borgervern. De griper ikke inn i uroligheter, men kontakter hjelp dersom situasjonen krever dette. Veldig ofte er det nok med synlige voksne for å roe ned situasjoner.


Lokalt samarbeid

Lokalt vil vi samarbeide med både politi, kommune og skoler, samt frivillige organisasjoner og idrettslag. Natteravnene er slik sett en viktig del av det frivillige organisasjonslivet rundt om i landet og er en pådriver i barne- og ungdomsarbeidet lokalt.

Koordinering av Natteravnene vil foregå v/Audnedal Frivilligsentral v/Jorunn Flottorp, Rådhuset, 4525 Konsmo

Telefon:38 28 20 09 Mobil:94 53 09 38 E-post:

 

Tryg som hovedsamarbeidspartner

Tryg Forsikring er hovedsamarbeidspartner til Natteravnene og stiller med alt nødvendig utstyr og materiell slik at det ikke skal koste noe å være natteravn. Ravnene er også forsikret direkte på vei til og fra, samt under ravning.

Kontaktinfo:

Børre Stensland Stray, tlf: 3828 6346/ mobil: 9505 4082, epost: