Audnedal stasjon er berget

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuelt

Audnedal stasjon

Det med stor lettelse og glede at vi nå kan meddele at vår kjære Audnedal togstasjon er berget fra nedleggelse.

I 2009 utarbeidet Civitas en rapport «Stasjonsstruktur på jernbanenettet i langsiktig perspektiv» på oppdrag av Jernbaneverket. Den skulle danne grunnlaget for en gjennomgang av alle stasjoner for å finne ut om de skulle bestå eller legges ned. For Audnedal stasjon og flere andre ble det brukt foreldet grunnlagsmateriale, antall passasjerer var alt for lavt i forhold til de faktiske forhold. Det ble mye avis- og tv omtale, og til slutt konkluderte JBV med at rapporten var ubrukelig.

"Derfor ble det satt i gang et nytt arbeid med samme formål og den nye rapporten foreligger nå. (Rapporten kan du lese mer om her).

Mens arbeidet pågikk kjørte bl.a. næringsforumet på med to brosjyrer som ble delt ut til innbyggere og politikere. Formålet var å sette fokus på stasjonens betydning. Det ble også publisert en artikkel i Jernbanemagasinet, utgitt av Jernbaneverket. I tillegg har Fylkeskommunen vært en god medspiller" sier leder i Vest-Agder pendlerforening, Terje Høyland

Nå foreligger rapporten og der skriver de:" Toget er spesielt viktig for arbeids- og fritidsreiser mellom dalførene i Vest-Agder og Kristiansand. Her har jernbanen fortrinn både når det gjelder reisetid og komfort, og toget fungerer som regionforstørrer på deler av strekningen."
"Dette opplever vi som en seier" fortsetter Høyland. "Jernbaneverket har fått med seg hvor viktig toget er for oss og Audnedal stasjon kommer til å bestå."

Merk likevel at "Rapporten er på høyring til 15. juni og endelege tilrådingar vert deretter sende til Samferdselsdepartementet. Det vert understreka at dette er den faglege tilrådinga frå Jernbaneverket." "Men vi har ingen grunn til å tro at det departementet kommer til å legge ned stasjoner som ikke JBV anbefaler opprettholdt" kommenterer Høyland.

Den eneste stasjonen som er foreslått nedlagt på Sørlandsbanen er Breland stasjon, som etter planen legges ned i 2019.

Nå flyttes fokus over på å få hevet og forlenget perrongen. I planen til Jernbaneverket skal det først skje i 2019, vi håper å få det til før. Derfor er det like viktig som før å bruke toget, trafikktall er gode argumenter overfor politikere og Jernbaneverket.

Fra desember 2013 planlegger NSB å kjøre flere tog. Det betyr at det vil gå tog hver andre time i begge retninger fra Audnedal. Et godt tilbud blir enda bedre.

Audnedal takker Vest-Agder pendlerforening, med Terje Høyland i spissen, for en fantastisk jobb med å berge stasjonen som er så viktig for kommunen.

 

Du kan lese flere artikler om Audnedal stasjon via linkene under. 

Audnedal stasjon i jerbanemagasinet

Hjelp Audnedal stasjon