Gøy i kommunestyret

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuelt

Kommunestyret samlet til avslutning av periodenVaraordfører Eva Tove Fuglestveit er en av mange som er blitt tydelig inspirert av kommunens storeksponering i media den siste tide, og i det kommunestyret var samlet for å feire perioden 2007-2011 med en avslutningsmiddag, dro varaordføreren fram sitt krumspring av en noe omskrevet klassiker.

Vi har fått tillatelse av forfatteren til å publisere. Så da ønsker også vi å takke det sittende kommunestyret for 4 gode år, og ønske det nye styret velkommen etter valget på mandag.

HUSK Å STEMME!

 

 

 Gøy på landet

Kan tro vi alle har det gøy i Audnedal for tida!
Vi sitter foran tv-en hver kveld på samme tida.
For Audnedal er satt på kartet rundt i hele landet.
Og derfor heter serien: - GØY PÅ LANDET!

Refreng:
Gøy på landet, gøy på landet, sånt no harke vi i byn,
Nei, det har vi ikke!
Gøy på landet, gøy på landet, sånt no harke vi i byn.

Vi håper alle sammen at vi sees godt på skjermen,
Og mange nye kjendiser er kommet fram i "verden".
Tønnes har med kjede og hatt vist landet at han styrer,
kommunen vår der alle vil at folk og unger yrer.

Refreng: Gøy på landet..........

Vi lokker hele landet vårt med flott natur og goder,
Hundre tusen får du om du bygger hus og boder.*
På denne måten håper vi på mange nye hoder.
Så kan vi løse opp i alle kommunale koder.

Refreng: Gøy på landet......

Vi håper disse single får seg dame og det de trenger,
For arbeid, yrke, hus og hjem og kanskje godt med penger
er noe som de sikkert har, pluss ekstra myke senger!
Så slipper de å "jakte" mer – er kommet mye lenger!

Refreng: Gøy......

Men dette er ikke alt vi driver med i vår kommune.
Vi ønsker alle har det godt og er i et godt lune.
Da må vi gode tilbud ha for alle som alt bor her.
Eldre, helse , skole, lys , kultur og barnehager.

Refreng: Gøy.......

En oppsummering må vi ha for denne perioden.
Som ombudsmenn og kvinner er vi like under solen!
Vi mange tøffe tak har hatt for å få til budsjettet,
men ingen har til denne tid gått helt i fra vettet!

Refreng: Gøy....

Kjell Olav og hans stab er veldig viktig for oss alle.
Vi takker både "høy og lav" for tjenester og arbeid.
Kommunale stillinger skal sikre våre retter,
pliktene vi har selv, vi selvsagt mot oss setter.

Refreng: Gøy......

Ha takk for fire fine år i Audnedal kommune.
Og lykke til - til dere som fremdeles ønsker stille,
Vi håper at vi fortsatt får det nesten som vi ville.
Av tjenester og tilbud, for ellers går det ille!

Refreng:
Gøy på landet, gøy i vannet.
Nok av det vi har hos oss!
Et nytt motto, - må vi lage

Audnedal er gøyest nå
Gøy i Audnedal, gøy i Audnedal,
skal vi gjøre mer med det?
Ja, det skal vi , - vi skal gjøre
det best for alle som bor her!

Takk for åtte fine, lærerike, spennende og interessante år som politiker og varaordfører i Audnedal kommune.

Eva Tove Fuglestveit