Folkehelse i Audnedal kommune

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuelt

Informasjon og status på folkehelse i kommunen 2017.

Folkehelseloven definerer kommunens ansvar for å ha oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer. Gjennom oversikten skal kommunen beskrive et tydelig bilde av hva som er de lokale helseutfordringer i den enkelte kommune. Dette arbeidet skal være fortløpende og kontinuerlig.

Audnedal kommune har utarbeidet en folkehelseoversikt. Dette er et levende dokument, som skal oppdateres administrativt hvert år. Oversikten for 2017 er under arbeid – og vil bli lagt ut i oppdatert versjon i løpet av året.

Folkehelseinstituttets folkehelseprofil for Audnedal kommune 2017 er klar. Der kan vi blant annet lese at kommunen kommer godt ut når det gjelder andel av befolkningen med VGS eller høyere utdanning, det er få barn av enslige forsørgere, og forekomsten av psykiske symptomer/lidelser er lav.  Folkehelseprofilen 2017 kan du lese i sin helhet her:

Mot slutten av 2015 og begynnelsen av 2016 ble 6170 personer fra Aust-Agder og 8532 personer fra Vest-Agder invitert til å delta i en undersøkelse, Folkehelseundersøkelsen – Helse og Trivsel 2015. Denne undersøkelse har vært et samarbeidsprosjekt mellom Folkehelseinstituttet, Vest-Agder Fylkeskommune, Aust-Agder Fylkeskommune og Vestfold Fylkeskommune. De første resultatene fra denne undersøkelsen er nå klare.  Her finnes det mye interessant lesning og statistikk om trivsel i kommunen, egenvurdert helse og gradienter i folkehelsen mellom kvinner og menn, samt gradienter i temaene undersøkelsen ser på, relatert til sosiale forskjeller som for eksempel utdannenlse. De foreløpige resultatene kan du lese her:

Dersom du er interessert i Audnedal kommunes folkehelseoversikt, er det mulig å lese 2016 oversikten her: