Nytt voksenopplæringsbygg på Byremo

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuelt

Åpning av nytt voksenopplæringsbygg på Byremo.

Audnedal kommune åpnet 22.06.16, et nytt bygg for voksenopplæring på Byremo. Dette er et bygg som skal romme undervisning for voksne i kommune og på sikt kanskje også for andre kommuner i Midtre Agder. I dag er det 30 flyktninger som holder til i bygget. I tillegg skal Fylkeskommunen benytte 3 klasserom for elektroklassen.

Rektor Jan Fredrik Kirkedam sier at dette er et fantastisk løft for elevene og de ansatte. Etter å ha hatt midlertidige undervisningslokaler som en har vokst ut av er det veldig kjærkomment å få god plass til å differensiere undervisningen med gode fasiliteter for alle – ansatte og elever. Det er også en stor fordel at bygget er i nærheten av Byremo Videregående skole. Veien er kort mellom opplæringsenhetene. Dette gir muligheter for hospitering og gode overganger for elevene til videre utdanningsløp.

Ila D. Patel underviser flyktningene i norsk og samfunnsfag. Hun har lang fartstid i voksenopplæringen. Hun var med fra starten av i 1999 og har undervist elever fra 23 nasjoner. Hun er veldig fornøyd med at voksenopplæringen nå får permanente undervisningslokaler, slik at elevene blir tatt godt vare på. Hun sier videre at det skal bli godt å ha egen pult og garderobe på jobb.

Kommunalleder oppvekst Even Schau sier at nå blir bosetting- og undervisningsenhetene samlokalisert på Byremo. Dette er med på å styrke samhandlingen og koordineringen av tjenestene for flyktningene i Audnedal kommune. I dag er det 30 voksne flyktninger som får undervisning i norsk og samfunnsfag på Byremo. I årene fram til 2019 har kommunestyret fattet vedtak om å ta imot ytterligere inntil 45 flyktninger. Schau sier at det nye senteret har kapasitet til å kunne ta imot flere elever, gjerne fra omkringliggende kommuner i Midtre Agder.

Jan Telhaug, rektor på Byremo videregående skole ønsker samarbeidet og samlokaliseringen velkommen. Det er framsynt å legge opplæringen i tilknytning til den videregående skolen med de synergieffekter det gir. Han ser også lyst på muligheten for et økt elevgrunnlag for Byremo videregående skole etter at eleven er ferdig med introduksjonsordningen. For en kort periode er vi veldig glade for å få leid sårt tiltrengte klasserom.

Ordfører gir administrasjonen skryt for en god og raskt prosess fra ide til ferdig bygg på 850 kvadratmeter. Hele prosessen har tatt ca 14 måneder. Reidun Bakken sier at hun håper og tror at bygget vil bli til stor glede for elevene og de ansatte, gjerne for flere kommuner enn Audnedal. Hun ser veldig positivt på etableringen og de synergieffekter nye Audnedøler representerer. Herunder økt befolkning, boligbygging, nye arbeidsplasser, flere elever på den videregående skolen og det at Audnedal tar sin del av oppgaven med å bosette flyktninger med varig opphold i Audnedal kommune.

Ordfører, Reidun Bakken, erklærte bygget for voksenopplæring for offisielt åpnet!

fornøyde elever kakeklasserom  sangsnorklipping  åpningsdansVOX byggetrektor m flere